Giftcard voorwaarden

Giftcard voorwaarden

In aanvulling op onze algemene voorwaarden zijn deze giftcard voorwaarden van toepassing op door 1915 watches uitgegeven giftcards. Door gebruik te maken van een 1915 watches giftcard aanvaardt je deze giftcard voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door 1915 watches uitgegeven giftcards (zowel elektronische als gedrukte giftcards, papieren giftcards en als cadeaukaarten) hierna gezamenlijk: “giftcards”, die worden verkocht door 1915 watches en door 1915 watches aangewezen derde partijen.
 2. Iedere giftcard is voorzien van een unieke code. Iedere giftcard wordt slechts één maalig verstrekt. Als ontvanger dien je de giftcard (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal, waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code, of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele giftcards en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan 1915 watches te worden verstrekt. 1915 watches behoudt zich het recht voor om een giftcard uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele giftcard, in geval van elektronische giftcards is dit de e-mail die door 1915 watches of een door 1915 watches aangewezen derde partij is verzonden en waarin de code is opgenomen. En om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een giftcard bij een derde partij is gekocht, dient ook de kassabon en het indien van toepassing het opwaardeerbewijs zorgvuldig bewaard te worden. Op verzoek dient dit aan 1915 watches overlegt te worden.
 3. Om een giftcard te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in het “winkelwagentje” te plaatsen. Tijdens het betaalproces vult u in het veld ‘Kortingsbon’ de exacte code in.
 4. De waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de giftcard of in de uiting waarin de code is opgenomen. Iedere giftcard is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de giftcard niet meer worden gebruikt.
 5. Giftcards uitgegeven door 1915 watches en/of door 1915 watches aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via de webshop www.1915watches.com.
 6. Giftcards kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
 7. Giftcards zijn niet inwisselbaar voor geld.
 8. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte gifdcard(s), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden welke in het betaalscherm worden getoond.
 9. In geval van restitutie ontvangt u een giftcard met eenzelfde waarde als u heeft gebruikt om uw bestelling af te rekenen.
 10. Het is niet toegestaan giftcards of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 11. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van giftcard wordt ontzegd.
 12. Het is niet toegestaan giftcards op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 13. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden aan om de giftcard voorwaarden ten alle tijden voor het gebruik van een giftcard te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen giftcards gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde giftcard voorwaarden.
 14. Heb je vragen en/of opmerkingen over het gebruik van de giftcards of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

1915 watches
Meer en Duin 299
2163 HE  Lisse
Nederland
E-mail: info@1915watches.com
Telefoon: +31 (0)85 – 060 1915
KvK: 63317338
BTW: NL855183950B01